Deň H O D I N Y
06:45 - 07:30 07:30 - 08:15 08:15 - 09:00 09:10 - 09:55 09:55 - 10:40 10:50 - 11:35 11:35 - 12:20 12:20 - 13:30 13:30 - 14:15 14:15 - 15:00 15:10 - 15:55 15:55 - 16:40 16:50 - 17:35 17:35 - 18:20 18:30 - 19:15 19:15 - 20:00
Pondelok   Konštruktívna a počítačová geometria
Auditórium A5 (L9-B_I/14)
Ing. Tomáš Stejskal, PhD.
CN

1_BD_RaEP-6
Matematika I.
Auditórium A2 (L9-B_I/38)
Mgr. Gabriela Ižaríková, PhD.
CN

1_BD_RaEP-6
  Technická chémia
Auditórium A3 (L9-B_I/37)
doc. Ing. Dagmar Remeteiová, PhD.
CN

1_BD_AV-2, 1_BD_PPSV-5, 1_BD_RaEP-6
Konštruktívna a počítačová geometria
Auditórium A5 (L9-B_I/14)
Ing. Maroš Palko
CN

1_BD_RaEP-6
Vybrané kapitoly zo základov konštruovania
L9-B003
Ing. Matej Urbanský, PhD.
PP

1_BD_RaEP-6
 
Utorok   Vybrané kapitoly z matematiky
N9_207(ZP3)
RNDr. Anton Hovana, PhD.
CN

1_BD_PI-7, 1_BD_PPSV-5, 1_BD_RaEP-6, 1_BD_TMaISV-7
  Základy konštruovania
L9-B014
Ing. Jozef Krajňák, PhD.
PP

1_BD_RaEP-6
  Úvod do materiálového inžinierstva
M74-150-S3
Ing. Róbert Moro
P

1_BD_RaEP-6
 
Streda   Matematika I.
Teams_SjF_UEaPI_online
doc. RNDr. Andrea Feňovčíková, PhD.
P

1_BD_AV-1, 1_BD_AV-2, 1_BD_PI-7, 1_BD_PPSV-3, 1_BD_PPSV-4, 1_BD_PPSV-5, 1_BD_RaEP-6, 1_BD_TMaISV-7
Úvod do materiálového inžinierstva
Teams_SjF_UTaMI_online
prof. Ing. Janette Brezinová, PhD.
P

1_BD_AV-1, 1_BD_AV-2, 1_BD_PI-7, 1_BD_PPSV-3, 1_BD_PPSV-4, 1_BD_PPSV-5, 1_BD_RaEP-6, 1_BD_TMaISV-7
  Technická chémia
Teams_TCH-sk_online

doc. RNDr. Mária Heželová, PhD.
P

1_BD_AV-1, 1_BD_AV-2, 1_BD_KaB-6, 1_BD_PaO-5, 1_BD_PaO-6, 1_BD_PI-7, 1_BD_PPSV-3, 1_BD_PPSV-4, 1_BD_PPSV-5, 1_BD_PrM-3, 1_BD_PrM-4, 1_BD_RaEP-6, 1_BD_SI-1, 1_BD_SI-2, 1_BD_TMaISV-7
Konštruktívna a počítačová geometria
Teams_SjF_UAMRaVT_online
doc. Ing. Ján Kráľ, PhD.
P

1_BD_AV-1, 1_BD_AV-2, 1_BD_PI-7, 1_BD_PPSV-3, 1_BD_PPSV-4, 1_BD_PPSV-5, 1_BD_RaEP-6, 1_BD_TMaISV-7
 
Štvrtok   Základy konštruovania
Teams_SjF_UEaPI_online
doc. Ing. Robert Grega, PhD.
P

1_BD_AV-1, 1_BD_AV-2, 1_BD_PI-7, 1_BD_PPSV-3, 1_BD_PPSV-4, 1_BD_RaEP-6, 1_BD_TMaISV-7
 
Piatok   SjF - Slovenský jazyk pre zahraničných študentov I


S

1_BD_AV-1, 1_BD_AV-2, 1_BD_KaB-6, 1_BD_PaO-5, 1_BD_PaO-6, 1_BD_PI-7, 1_BD_PPSV-3, 1_BD_PPSV-4, 1_BD_PPSV-5, 1_BD_PrM-3, 1_BD_PrM-4, 1_BD_RaEP-6, 1_BD_SI-1, 1_BD_SI-2, 1_BD_TMaISV-7, 1_ID_AM, 1_ID_BTS, 1_ID_ME, 1_ID_PPSV_1.sk, 1_ID_PPSV_2.sk, 1_ID_SI, 1_ID_ST, 1_ID_ZSaPU
SjF - Slovenský jazyk pre zahraničných študentov I


S

1_BD_AV-1, 1_BD_AV-2, 1_BD_KaB-6, 1_BD_PaO-5, 1_BD_PaO-6, 1_BD_PI-7, 1_BD_PPSV-3, 1_BD_PPSV-4, 1_BD_PPSV-5, 1_BD_PrM-3, 1_BD_PrM-4, 1_BD_RaEP-6, 1_BD_SI-1, 1_BD_SI-2, 1_BD_TMaISV-7, 1_ID_AM, 1_ID_BTS, 1_ID_ME, 1_ID_PPSV_1.sk, 1_ID_PPSV_2.sk, 1_ID_SI, 1_ID_ST, 1_ID_ZSaPU
 
Sobota  
Nedeľa  
vygenerované v systéme mais: 23.09.2020 23:39