Študijné programy

 


Informatika (INF_Dok_D_sk)

Forma štúdia Denná
Stupeň štúdia 3.
Študijný odbor Informatika (2508V00)
Metóda Prezenčná
Dĺžka štúdia 4.0
Akademický rok 2022/2023Obdobie štúdia :

1. rok ZS

# Kód Názov Ukončenie Kredity Typ Profilový predmet Rozsah výučby Detail predmetu / IL
1. rok ZS 29000718 FEI D4 - odborný cudzí jazyk pre doktorandov I. (FEI D4-OCJpD I_S) Zápočet (Z-U) 0 P S-2 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok ZS 26000332 Vedecká činnosť 1 (VC-1) Zápočet (ZP-Z) 10 P PP CL-5 PP-5 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok ZS 26000911 Teória počítačového inžinierstva a počítačových sietí. (TPIaPS_dok_KEMT) Zápočet (ZP-Z) 20 PV PP S-2 CL-3 PP-5 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok ZS 26000331 Teória a metodológia informatického inžinierstva (TMII_dok_KPI) Zápočet (ZP-Z) 20 PV PP S-2 CL-3 PP-5 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok ZS 26000344 Teoretické princípy hospodárskej informatiky (TPHI_dok_KKUI) Zápočet (ZP-Z) 20 PV PP S-2 CL-3 PP-5 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok ZS 26000739 Teoretické princípy informatiky (TPI_dok_KMTI) Zápočet (ZP-Z) 20 PV PP S-2 CL-3 PP-5 za Týždeň Detail predmetu / IL

V období od 1. rok ZS do 1. rok ZS je potrebné sa zapísať na 3 predmety.
V období od 1. rok ZS do 1. rok ZS je potrebné sa zapísať na 2 P predmety, 1 PV predmet.


Obdobie štúdia :

1. rok LS

# Kód Názov Ukončenie Kredity Typ Profilový predmet Rozsah výučby Detail predmetu / IL
1. rok LS 29000719 FEI D4 - odborný cudzí jazyk pre doktorandov II. (FEI D4-OCJpD II_S) Skúška (Sk) 10 P S-2 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok LS 26000347 Metodológia hospodárskej informatiky (MHI_dok_KKUI) Zápočet (ZP-Z) 20 PV PP S-2 CL-3 PP-5 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok LS 26000748 Metodológia teoretickej informatiky (MTI_dok_KMTI) Zápočet (ZP-Z) 20 PV PP S-2 CL-3 PP-5 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok LS 26000912 Moderné komunikačné systémy (MKS_dok_KEMT) Zápočet (ZP-Z) 20 PV PP S-2 CL-3 PP-5 za Týždeň Detail predmetu / IL
1. rok LS 26000333 Teoretické princípy informatických vied (TPIV_dok_KPI) Zápočet (ZP-Z) 20 PV PP S-2 CL-3 PP-5 za Týždeň Detail predmetu / IL

V období od 1. rok ZS do 1. rok LS je pre postup do ďalšieho obobia štúdia potrebné úspešne absolvovať predmety za 36 kreditov.
V období od 1. rok LS do 1. rok LS je potrebné sa zapísať na 2 predmety.
V období od 1. rok LS do 1. rok LS je potrebné sa zapísať na 1 P predmet, 1 PV predmet.


Obdobie štúdia :

2. rok ZS

# Kód Názov Ukončenie Kredity Typ Profilový predmet Rozsah výučby Detail predmetu / IL
2. rok ZS 26000336 Vedecká činnosť 2 (VC-2) Zápočet (ZP-Z) 10 P PP CL-5 PP-5 za Týždeň Detail predmetu / IL
2. rok ZS 26000335 Predmet špecializácie (PŠpec) Zápočet (ZP-Z) 20 P PP CL-5 PP-5 za Týždeň Detail predmetu / IL


Obdobie štúdia :

3. rok ZS

# Kód Názov Ukončenie Kredity Typ Profilový predmet Rozsah výučby Detail predmetu / IL
3. rok ZS 26000337 Vedecká činnosť 3 (VC-3) Zápočet (ZP-Z) 30 P PP CL-5 PP-5 za Týždeň Detail predmetu / IL


Obdobie štúdia :

3. rok LS

# Kód Názov Ukončenie Kredity Typ Profilový predmet Rozsah výučby Detail predmetu / IL
3. rok LS 26000338 Vedecká činnosť 4 (VC-4) Zápočet (ZP-Z) 30 P PP CL-5 PP-5 za Týždeň Detail predmetu / IL

V období od 3. rok ZS do 3. rok LS je pre postup do ďalšieho obobia štúdia potrebné úspešne absolvovať predmety za 36 kreditov.


Obdobie štúdia :

4. rok ZS

# Kód Názov Ukončenie Kredity Typ Profilový predmet Rozsah výučby Detail predmetu / IL
4. rok ZS 26000339 Vedecká činnosť 5 (VC-5) Zápočet (ZP-Z) 40 P PP CL-5 PP-5 za Týždeň Detail predmetu / IL


Predmety štátnej skúšky :

# Kód Názov Ukončenie Kredity Typ Profilový predmet Fakulta Detail predmetu / IL
1. 26000340 Dizertačná práca (DIZP) Obhajoba ZP pre 3.stupeň (OZP 3.st) 20 P PP FEI Detail predmetu / IL
2. 26000334 Dizertačný projekt (DPR) Písomná práca k DS pre 3. stupeň (PP 3.st) 30 P PP FEI Detail predmetu / IL
Typ predmetu :

P = Povinný predmet, PV = Povinne voliteľný predmet, V = Výberový predmet

Rozsah výučby :

A = Ateliér, CL = Cvičenie laboratórne, CN = Cvičenie numerické, E = Exkurzia, OP = Odborná prax, P = Prednáška, PP = Projektová práca, S = Seminár, S = Stáž

Druh profilového predmetu :

PP = Profilový predmet, DPP = Ďalší profilový predmet